Nasze rozwiązania :

2003 - Wspólnie z firmą Telab opracowaliśmy i oprogramowaliśmy system, umożliwiający sterowanie największym na świecie układem Plasma-Focus, znajdującym się w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie.
screenshoots
screenshoots
2004 - Dla fabryki APATOR SA w Toruniu powstał generator udarów 10 kA, 8/20 s, przeznaczony do badania odporności warystorów oraz kompletnych ograniczników przepięć na przepływ znamionowego prądu wyładowczego. Stworzony przez nas system Apatel umożliwia sterowanie urządzeniem i przedstawia na ekranie jego aktualny stan, nadzoruje przeprowadzane na generatorze próby, przedstawia ich wyniki, prowadzi archiwum wszystkich wykonanych badań.
2005 - Dla Bydgoskiej Fabryki Kabli (część koncernu Tele-Fonika SA) wykonaliśmy kompletny system kontroli jakości, obsługujący Dział Kontroli Wysokich Napięć. Aplikacja nadzoruje badania jakościowe w fabryce, automatycznie sczytuje wyniki badań z urządzeń pomiarowych, drukuje certyfikaty i zestawienia jakościowe, prowadzi bazę danych wszystkich wykonanych w dziale kontroli badań.
screenshoots
screenshoots
2005 - na potrzeby firmy Akccept stworzyliśmy nowoczesny system monitorujący kontakty z klientami, pilotujący kontrakty, wspomagający pracę działu logistyki i zarządzający zasobami ludzkimi w firmie.
2006 - stworzyliśmy systemy dla dwóch europejskich ośrodków naukowych -  Uniwersytetu w Talinie (sterowanie systemem Plasma-Focus) i Uniwersytetu w Ferrarze (Time Gate Analyser).
2006-8 - w naszej firmie powstało oprogramowanie do stacji prób jakościowych wykonanych przez firmę Telab w fabrykach kabli NKT-Cabels w Warszowicach i  Bitner SA w Trzyciążu
1994-2008 - od 14 lat naszym klientem jest znana warszawska galeria sztuki REMPEX. Stworzony na ich potrzeby system Marszand oprócz standardowych funkcji aplikacji biznesowej umożliwia prowadzenie aukcji (wraz z multimedialną prezentacją sprzedawanych obiektów), przygotowanie katalogu aukcyjnego (w formie tradycyjnej i elektronicznej), system analizy zainteresowań klientów.
1994-2008 - rozwijamy rozproszony system biznesowy dla holdingu Absolut (meble biurowe). Aplikacja obejmuje pilotowanie zamówień, działalność handlową firmy, gospodarkę magazynową, pełen obieg dokumentów, logistyka, finanse, system zarządzania relacjami i kontaktami z klientami, komunikacja z oddziałami firmy i wiele innych.